La Evangelio Lau Spiritismo

Cod. barra: 9788573285628

    Sinopse

    La Evangelio lau Spiritismo estas unu el la kvin libroj, kiuj konsistigas la Spiritisman Kodigon, kolekton da instruoj donitaj de Superaj Spiritoj, organizitaj kaj prikomentitaj de Allan Kardec.*

    Ci tiu verko enhavas la esencon de la morala instruado de Jesuo, kio el gi faras sirmejon, en kiu la adeptoj de ciuj religioj – kaj ec tiuj konfesas neniun religion – povas kolektigi, car gi disponigas sekuran gvdilon por nia interna reformigo, celado, kiun la Kristo montris kiel nepre necesan por akiro de la estonta felicô, de la intima paco, ja konkeroj, kiujn nur la plena observado de la diaj legoj povas havigi al la Spirito en ties evolua irado al Dio.


    *La Libro de la Spiritoj, 1857; La libro de la Mediumoj 1861; La Evangelio lau Spiritismo, 1864; La Cielo kaj la infero, 1865; La Genezo, 1868.